avangard-pressa.ru

ПОЛОЖЕННЯ про кабінет магнітно-резонансної томографії - История

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кабінет магнітно-резонансної томографії (МРТ) (далі - кабінет) входить до складу рентгенодіагностичного відділення або, в залежності від місцевих умов, існує як самостійний підрозділ установи.

1.2. Персонал кабінету складається із лікарів-рентгенологів, що мають відповідну підготовку з МРТ, рентгенлаборантів, медичних сестер, обізнаних із роботою на ПЕОМ, санітарок, технічний персонал - із інженерів-радіологів, інженерів-рентгенологів, інженерів з електронно-обчислювальної техніки.

1.3. Очолює кабінет лікар-рентгенолог першої або вищої кваліфікаційної категорії, який має відповідну підготовку з МРТ.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Проведення кваліфікованого обстеження із застосуванням МР томографії.

2.2. Впровадження у практику нових високоефективних методів досліджень, у тому числі спеціальних (з контрастуванням, інтервенційних).

2.3. Реєстрація та облік обстежених.

2.4. Оформлення та надання висновків за результатами обстежень не пізніше наступного дня після дослідження.

2.5. Виявлення та аналіз причин розбіжностей висновків МРТ із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень.

2.6. Участь у проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференцій тощо.

2.7. Систематичний аналіз кількісних та якісних показників діяльності кабінету.

2.8. Підготовка і надання на вимогу керівництва необхідних матеріалів для складання статистичних звітів.

2.9. Постійне підвищення кваліфікації персоналу.

2.10. Надання консультативної допомоги фахівцям клінічних підрозділів з питань МРТ.

2.11. Впровадження заходів, спрямованих на збереження матеріальних цінностей, дотримання правил техніки безпеки, забезпечення гарантії якості МРТ.

2.12. Ретельне збереження документації, носіїв діагностичних зображень, ведення оперативного архіву.

ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ, ШТАТИ

3.1. Перелік приміщень кабінету визначається діючими будівельними (БНіП) та санітарними нормами і правилами на проектування лікувально-профілактичних установ (СанПіН).

3.2. Для виконання спеціальних методик повинні надаватися окремі приміщення (процедурні) згідно з призначенням та з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

3.3. Кабінет комплектується обладнанням, необхідним для якісного виконання покладених на нього завдань.

3.4. Нормативи часу на проведення МРТ (на одне дослідження):

без внутрішньовенного контрастування - 45 - 60 хв.;

з внутрішньовенним підсиленням - 60 - 90 хв.

3.5. Штатні нормативи кабінету при роботі в одну зміну:

лікар-рентгенолог - 1 посада;

рентгенлаборант - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

санітарка - 1 посада;

інженер-радіолог (інженер з електронно-обчислювальної техніки) - 1 посада.

3.6. Штати кабінету встановлюються згідно з штатними нормативами кабінету та виходячи із обсягу робіт і нормативів часу на проведення МРТ.

3.7. Анестезіологічне забезпечення досліджень здійснюється за рахунок відповідних підрозділів закладу або додаткового штату співробітників.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1. Завідуючий кабінетом МРТ підпорядкований завідуючому рентгенодіагностичним відділенням, якщо кабінет входить до його складу.

4.2. У своїй роботі персонал кабінету керується Положенням про рентгенодіагностичне відділення, Положенням про кабінет магнітно-резонансної томографії, затвердженими даним наказом.

4.3. Діяльність персоналу регламентується його функціональними обов'язками, які випливають із завдань, покладених на кабінет, складаються завідуючим, затверджуються за підлеглістю.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 листопада 1997 р. N 340


ПОЛОЖЕННЯ
про відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок) входить до складу відділу променевої діагностики або в залежності від місцевих умов існує як самостійний підрозділ республіканської, обласної, міської багатопрофільної лікарні, клініки науково-дослідного інституту, кардіохірургічного центру, онкодиспансеру тощо. В залежності від профілю установи до складу відділення (блоку) можуть входити спеціалізовані рентгенопераційні, рентгенендоскопічні кабінети тощо.

1.2. Персонал відділення складається із лікарів-рентгенологів, які мають відповідну підготовку з рентгенохірургії, або лікарів-хірургів, які пройшли спеціалізацію з рентгенології та тематичне удосконалення з рентгенохірургії, анестезіологів, лікарів з функціональної діагностики, операційних медичних сестер та сестер-анестезистів, молодших сестер по нагляду за хворими в рентгенкабінетах, інженерів-радіологів (інженерів-рентгенологів) тощо.

1.3. В залежності від умов, які склалися, та існуючих потреб організуються відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічні блоки) 1, 2 та 3 категорії.

1.3.1. Відділення (блок) 1 категорії повинно мати у своєму складі рентгенопераційні для проведення рентгенохірургічних втручань 1, 2 та 3 категорії складності, ліжка для хворих, яким ці втручання виконуються, кабінети для амбулаторно-поліклінічного прийому. Обсяг роботи відділення 1 категорії повинен становити не менш ніж 1500 рентгенохірургічних втручань на рік.

1.3.2. Відділення (блок) 2 категорії повинно мати у своєму складі рентгенопераційні для проведення рентгенохірургічних втручаннь 2 та 3 категорії складності та кабінети для амбулаторно-поліклінічного прийому. Обсяг роботи відділення 2 категорії має бути не менше 1200 рентгенохірургічних втручань на рік.

1.3.3. Відділення (блок) 3 категорії має у своєму складі рентгенопераційну. У відділенні виконуються рентгенохірургічні втручання З категорії складності, обсяг яких за рік не менше 300.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Проведення висококваліфікованих інвазивних діагностичних та лікувальних втручань під рентгенівським контролем.

2.2. Впровадження у практику нових високоефективних методів досліджень та лікування, у тому числі спеціальних (ендоваскулярна хірургія, емболізація, регіонарна перфузія тощо).

2.3. Реєстрація та облік обстежених.

2.4. Оформлення та надання висновків за результатами втручань не пізніше наступного дня після дослідження. Розрахунок та реєстрація променевого навантаження на пацієнтів та персонал відділення.

2.5. Виявлення та аналіз причин розбіжностей висновків рентгенохірургічних досліджень із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень.

2.6. Участь у проведенні клінічних розборів, клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференцій тощо.

2.7. Систематичний аналіз кількісних та якісних показників діяльності підрозділу.

2.8. Підготовка і надання на вимогу керівництва необхідних матеріалів для складання статистичних звітів.

2.9. Постійне підвищення кваліфікації персоналу.

2.10. Надання консультативної допомоги фахівцям клінічних підрозділів з питань рентгенохірургії.

2.11. Впровадження заходів, спрямованих на збереження матеріальних цінностей, дотримання правил техніки безпеки, виконання вимог радіаційної безпеки, забезпечення гарантії якості рентгенхірургічних втручань.

2.12. Ретельне збереження документації, носіїв діагностичних зображень, ведення оперативного архіву.

2.13. Збір, зберігання та здача відходів, що містять срібло.